Notaris Lenderink Oprichten coöperatie

Oprichten coöperatie

Een coöperatie is een bij notariële akte als coöperatie opgerichte vereniging die ten doel heeft om in 'stoffelijke behoeften' van de leden te voorzien. Dat wil zeggen besparingen behalen voor de leden door bijvoorbeeld gemeenschappelijke inkopen of de gezamenlijke belangen van huiseigenaren behartigen (flatcoöperatie).