Notaris Lenderink Notaris Lenderink

Disclaimer

De informatie op deze site is bedoeld om u algemene informatie te verschaffen, welke in geen geval bedoeld is als een specifieke oplossing voor uw persoonlijke situatie en/of kan dienen als een persoonlijk advies. Aan het schrijven van de inhoud van deze website is door ons de vereiste zorg en aandacht besteed. De notaris wijst elke aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Het is tevens altijd mogelijk, dat bijvoorbeeld en o.a. door wetswijzigingen of door een andere uitleg die de rechter aan de wet geeft, zaken anders komen te liggen. Ook in dat opzicht kunt u aan de inhoud van deze website geen aanspraken ontlenen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van andere externe websites waar naar wordt verwezen middels een hyperlink en/of die worden genoemd op deze website. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval ons aanspraak op uitkering geeft. Op onze werkzaamheden zijn verder van toepassing de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland en zoals te vinden op deze website.