Notaris Lenderink Ondernemen

Ondernemen

Naast de voor velen wel bekende akten voor BV, verenigingen of stichting, kunnen wij u ook adviseren over vastlegging van de door de partners te maken afspraken, over de gewenste juridische structuur van het bedijf, over bedrijfsopvolging en vele andere zaken waarbij niet direct een akte van toepassing is.