Notaris Lenderink Overlijden

Overlijden

Bij leven heeft u de mogelijkheid om er voor te zorgen dat ook na uw dood alles goed wordt nagelaten voor de nabestaanden. Wij kunnen u bijvoorbeeld adviseren bij het opstellen van uw testament. Ook kunnen wij u een 'Estate Planning' advies geven, om te regelen dat uw vermogen juridisch en fiscaal zo goed mogelijk over gaat naar de nabestaanden.
Als u iets erft van iemand, kunnen wij u ook behulpzaam zijn bij de afwikkeling van de nalatenschap. Hierbij kunt u denken aan o.a. verklaring van erfrecht of aangifte erfbelasting.