Notaris Lenderink Erven

Erven

Rond een overlijden is er voor de nabestaanden van alles te regelen, veelal binnen wettelijke termijnen. Wij kunnen u niet alleen adviseren over een geschikt testament, wij kunnen de nabestaanden ook helpen bij de afwikkeling van de nalatenschap, bijvoorbeeld door het opmaken van de aangifte erfbelasting of een verklaring van erfrecht.