Notaris Lenderink Nalatenschap

Nalatenschap

De notaris kan behulpzaam zijn bij het afwikkelen van een nalatenschap. Naast de verklaring van erfrecht kan de notaris ook de aangifte voor de erfbelasting verzorgen en helpen bij de verdeling van de nalatenschap. Als een notaris tot boedelnotaris wordt aangewezen zorgt hij er voor dat alle zaken geregeld worden, van het betalen van de rekeningen tot de uiteindelijke verdeling. In overleg met de erfgenamen en/of de executeur wordt afgesproken wie welke handelingen zal verrichten.

Aanbevolen links