Notaris Lenderink Erfbelasting / aangifte

Erfbelasting / aangifte

Erfbelasting is een belasting die wordt geheven over hetgeen men verkrijgt als gevolg van het overlijden van iemand. Erfbelasting kent een dubbel progressief tarief. Dit houdt in dat het tarief (%) hoger wordt naarmate men meer verkrijgt en het hoger wordt naarmate de verwantschap verder is. In principe moet binnen 8 maanden na het overlijden aangifte gedaan worden. Het is aan te raden om voor het invullen van de aangifte contact op te nemen met de notaris.
Zie overzicht tarieven en vrijstellingen Schenk- en Erfbelasting.

Aanbevolen links