Notaris Lenderink Estate Planning

Estate Planning

Estate planning is een verzamelnaam voor adviezen om vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te laten gaan op erfgenamen.Hierbij wordt geprobeerd om de nalatenschap zo klein mogelijk te maken en daarmee de erfbelasting te beperken. In de praktijk betekent dit, dat o.a. testamenten, huwelijkse voorwaarden en schenkingen optimaal op elkaar worden afgestemd. Vindt vermogensoverdracht plaats tijdens leven, dan wordt schenkbelasting geheven. Bij overdracht bij overlijden wordt erfbelasting geheven. De tarieven schenkbelasting en erfbelasting zijn gelijk, de vrijstellingen zijn verschillend. Zie tarieven en vrijstellingen. Een estate plannings advies is volledig op uw persoonlijke situatie toegesneden. De notaris is bij uitstek degene die deskundig is op dat gebied. Let hierbij op, dat ook vóór iemands overlijden zaken geregeld kunnen worden en dat de termijn tussen het opmaken van het advies en het overlijden van de persoon gevolgen kan hebben voor de mogelijkheden.

Aanbevolen links