Notaris Lenderink Natuurschoonwet

Natuurschoonwet

Als een onroerende zaak wordt gerangschikt als landgoed in de zin van de Natuurschoonwet, biedt dit vele fiscale voordelen op het gebied van overdrachtsbelasting, schenkingbelasting, erfbelasting, omzetbelasting, waterschapslasten, rendementsheffing (box III) en eigenwoningforfait. Ook kan van deze voordelen gebruik worden gemaakt middels een zgn. Landgoed BV. Kennis en toepassing van de Natuurschoonwet is een specialisme van uw notaris.

Aanbevolen links