Notaris Lenderink Splitsing vennootschap

Splitsing vennootschap

De splitsing van een vennootschap kent twee mogelijkheden: zuivere splitsing en afsplitsing.
Bij de zuivere splitsing houdt de rechtspersoon op te bestaan en gaat het vermogen van die rechtspersoon over op twee of meer andere rechtspersonen.
Bij een afsplitsing gaat het vermogen van een rechtspersoon, die niet ophoudt te bestaan, (deels) over op één of meer andere rechtspersonen.