Notaris Lenderink Tweetrapstestament

Tweetrapstestament

Bij een tweetrapstestament beschikt iemand tweemaal over zijn nalatenschap. Hij bepaalt in zijn testament dat het recht van de erfgenaam, om over de nalatenschap te beschikken, bij diens overlijden eindigt en dat daarna een of meer anderen als erfgenaam opkomen indien zij op dat moment nog leven. Redenen voor een tweetrapstestament kunnen onder andere zijn, het voorkomen dat de ex-partner bij het overlijden van een kind alsnog van de andere ex-partner erft (zogenaamd echtscheidingstestament) of dat een deel van de nalatenschap naar de 'koude kant' gaat.
Naast de invloed op wie er erft, is een tweetrapstestament ook een middel om de hoogte en moment van heffing van erfbelasting (voorheen successierecht) te beïnvloeden. Bijvoorbeeld het uitstellen van de erfbelasting tot het moment van overlijden van de langstlevende partner.
Zie hier voor een verdere toelichting op het tweetrapstestament.
Zie overzicht tarieven en vrijstellingen Schenk- en Erfbelasting.

Aanbevolen links