Notaris Lenderink Schenking

Schenking

In principe kun u thans zonder tussenkomst van een notaris schenkingen doen met één uitzondering. Een schenking op papier moet bij notariele akte gebeuren. Een schenking op papier is een akte waarbij de schenker (bijvoorbeeld ouders) een bedrag schuldig erkent aan de begiftigde (bijvoorbeeld kinderen), waarbij wordt bepaald dat het schuldig erkende bedrag niet eerder opeisbaar is dan bij het overlijden van de schenker. Wil de schenking door de kinderen voor het berekenen van de erfbelasting in mindering gebracht kunnen worden op de nalatenschap van de ouders, dan moeten de ouders ieder jaar aantoonbaar tenminste 6% rente hebben betaald over het schuldig erkende bedrag. Aangezien deze vorm van schenken ook voor de inkomstenbelasting gevolgen heeft, is het van belang dat u zich van te voren goed laat voorlichten over deze vorm van schenken.
Zie overzicht tarieven en vrijstellingen Schenk- en Erfbelasting.

Aanbevolen links