Notaris Lenderink Oprichten N.V.

Oprichten N.V.

Voor hele grote ondernemingen is een BV vaak minder geschikt. Om veel vermogen van derden aan te trekken, is de naamloze vennootschap beter. De aandelen in een NV zijn namelijk in principe vrij overdraagbaar, zodat eenvoudiger kapitaal van beleggers is aan te trekken. Oprichting van een NV moet bij notariële akte gebeuren. Voordat de akte getekend kan worden, moet een verklaring van geen bezwaar worden verkregen van het ministerie van justitie. Ook moet een minimum kapitaal op de aandelen worden gestort. Op dit moment bedraagt dat minimum kapitaal € 45.000,-. Storting op aandelen kan in geld gebeuren of in natura (bijvoorbeeld door inbreng van een bestaande onderneming). Afhankelijk van de wijze van storting is ofwel een bankverklaring nodig of een beschrijving van de inbreng met een accountantsverklaring.