Notaris Lenderink Fusie

Fusie

Een fusie is een overeenkomst tussen twee of meer rechtspersonen, waarbij één van deze het vermogen van de ander verkrijgt, of waarbij een nieuwe rechtspersoon wordt opgericht, die het vermogen van de fuserende rechtspersonen verkrijgt. Fusie moet bij notariële akte plaats vinden en gaat in op de dag na de dag dat de akte is getekend.