Notaris Lenderink Statutenwijziging

Statutenwijziging

Voor sommige statutenwijzigingen is een notariële akte verplicht. Als voor de oprichting van een rechtspersoon een notariële akte verplicht is, dan moet ook een wijziging van de statuten bij notariële akte gebeuren.