Notaris Lenderink Oprichten B.V.

Oprichten B.V.

Een besloten vennootschap (bv) is een samenwerkingsverband van aandeelhouders. Bij de oprichting worden aandelen uitgegeven aan de oprichter(s) of aan anderen die geld (of goederen) inbrengen. De aandelen staan op naam. Namen en adressen van alle aandeelhouders worden bijgehouden in een aandeelhoudersregister.
Op 1 oktober 2012 is de wet voor de vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht in werking getreden. Hierdoor is het eenvoudiger geworden om een BV op te richten. Statuten van bestaande BV's kunnen worden aangepast, zodat zij ook van de nieuwe mogelijkheden kunnen profiteren.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?
1. Aandeelhouders krijgen meer vrijheid bij de inrichting van
    de statuten.
2. Het verplichte startkapitaal van 18.000 euro is vervallen.
3. De bankverklaring en de accountantscontrole zijn
    afgeschaft.
4. Er kan gekozen worden voor vrij overdraagbare aandelen.
5. Het is eenvoudiger om buiten de algemene vergadering
    besluiten te nemen.
6. Het is mogelijk te werken met aandelen zonder stemrecht of
    zonder winstrecht.

Aanbevolen links