Notaris Lenderink Herstructureren

Herstructureren

De notaris kan in samenwerking met uw accountant advies geven over de structuur van uw onderneming en dit zonodig aanpassen door middel van o.a. statutenwijzigingen, aandelenruil, certificering.