Notaris Lenderink Aandeelhouders overeenkomst

Aandeelhouders overeenkomst

Als er meerdere aandeelhouders zijn in een BV, is het verstandig om over bepaalde zaken nadere afspraken te maken in een aandeelhoudersovereenkomst. Hierbij valt te denken aan o.a. taakverdeling, stemovereenkomst voor het geval stemmen staken, arbitrage in geval van conflicten, overnameverplichting van aandelen. Een aandeelhoudersovereenkomst is eigenlijk een aanvulling op de statuten. Voordeel van een aandeelhoudersovereenkomst is, dat deze op ieder moment door de aandeelhouders zelf kan worden aangepast. Voor een statutenwijziging is een notariële akte en een verklaring van geen bezwaar van het ministerie van justitie nodig. Uiteraard mag een aandeelhoudersovereenkomst niet in strijd zijn met de statuten en de wet.