Notaris Lenderink Oprichten C.V.

Oprichten C.V.

Een commanditaire vennootschap is een bijzonder soort vof. Bij een vof is er geen verschil in soorten vennoten. Bij een CV zijn er beherende vennoten en commanditaire vennoten. Een commanditaire vennoot is een geldschieter van de vennootschap en hij is niet verder aansprakelijk voor schulden van de vennootschap dan tot het bedrag van zijn inbreng. Een beherend vennoot is persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. De CV ontstaat door een overeenkomst tussen de vennoten. Deze overeenkomst hoeft niet bij een notariële akte aangegaan te worden, maar het is wel verstandig om de afspraken met de accountant en de notaris te bespreken.