Notaris Lenderink Eenmanszaak

Eenmanszaak

Een éénmanszaak is een onderneming van een natuurlijke persoon die deze onderneming voor eigen rekening en risico drijft. Er is geen onderscheid tussen ondernemingsvermogen en privévermogen. De ondernemer is dan ook met zijn hele vermogen aansprakelijk voor de verplichtingen van de eenmanszaak.

Aanbevolen links