Notaris Lenderink Oprichten Stichting

Oprichten Stichting

Een stichting kan worden opgericht bij notariële akte of bij testament. De wet geeft een aantal minimum bepalingen die in de oprichtingsakte moeten worden opgenomen. De stichting heeft meestal maar één orgaan, namelijk het bestuur (zie overzicht verschillen Stichting-Vereniging).