Notaris Lenderink Oprichten VOF

Oprichten VOF

Een vennootschap onder firma is een maatschap waarin een bedrijf wordt uitgeoefend onder gemeenschappelijke naam. De VOF ontstaat door een overeenkomst tussen de vennoten. Deze overeenkomst hoeft niet bij een notariële akte aangegaan te worden, maar het is wel verstandig om de afspraken met de accountant en de notaris te bespreken. In principe is iedere vennoot bevoegd om namens de VOF te handelen. Ieder van de vennoten is hoofdelijk aansprakelijk en persoonlijk (ieder voor het geheel) voor de vennootschapsschulden.

Aanbevolen links