Notaris Lenderink Oprichten Vereniging

Oprichten Vereniging

De oprichting van een vereniging kan bij notariële akte gedaan worden, maar kan ook plaats vinden door een mondelinge overeenkomst of een onderlinge schriftelijke overeenkomst. De wet maakt onderscheid tussen verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid. Als de statuten van een vereniging in een notariële akte zijn opgenomen, heeft de vereniging volledige rechtbevoegdheid, wat inhoudt dat zij dezelfde rechten heeft en verplichtingen kan aangaan als natuurlijke personen. Alle andere verenigingen hebben beperkte rechtsbevoegdheid, wat betekent dat zij geen registergoederen (bijvoorbeeld onroerende zaken) kunnen kopen en dat de bestuurders naast de vereniging persoonlijk voor de schulden aansprakelijk zijn (zie overzicht verschillen Stichting-Vereniging).