Notaris Lenderink Erfdienstbaarheid

Erfdienstbaarheid

Een erfdienstbaarheid is gekoppeld aan een kadastraal perceel en houdt in een verplichting ten laste van dat perceel (dienend erf) om iets te moeten toestaan of niet te mogen doen ten behoeve van een ander kadastraal perceel (heersend erf). Hierbij valt te denken aan het recht om over het dienend erf te mogen gaan naar het heersend erf (recht van weg).

Aanbevolen links