Notaris Lenderink Erfpacht

Erfpacht

Recht van erfpacht is een recht om andermans onroerende zaak te mogen gebruiken. In de akte van vestiging van het recht van erfpacht wordt vastgelegd onder welke voorwaarden dit gebruik plaatsvindt. Zo zal er een regeling zijn voor de duur van het recht, welke jaarlijkse betaling (canon) door de erfpachter aan de grondeigenaar betaald moet worden en welke bouwwerken de erfpachter eventueel mag bouwen op de in erfpacht uitgegeven grond.

Aanbevolen links