Notaris Lenderink Splitsingsakte

Splitsingsakte

In de akte van splitsing wordt vastgelegd welke voorwaarden gelden voor o.a. het gebruik van het appartementsrecht en in welke verhouding de eigenaren bijdragen in de gezamenlijke kosten. Bij de akte van splitsing hoort een splitsingstekening waarop is aangegeven wat de grenzen zijn van de appartementen en de gemeenschappelijke gedeelten.

Aanbevolen links