Notaris Lenderink Pacht

Pacht

Pacht is een recht om andermans onroerende zaak te mogen gebruiken tegen een vergoeding en ter uitoefening van de landbouw. In principe bedraagt de looptijd van een pachtovereenkomst voor los land 6 jaar en voor een hoeve 12 jaar.