Notaris Lenderink Opstalrecht

Opstalrecht

Een recht van opstal is een recht om in, op of boven een onroerende zaak van een ander gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben. In de akte van vestiging van het recht van opstal wordt vastgelegd welke voorwaarden gelden. Zo zal er een regeling zijn voor de duur van het recht, welke jaarlijkse betaling (retributie) door de opstaller aan de grondeigenaar betaald moet worden en welke bouwwerken de opstaller eventueel mag bouwen op de in opstal uitgegeven grond.

Aanbevolen links